Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlügü

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi 372 hektar alan üzerine kurulu, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi, Erzincan’ın batısında, Erzincan-Sivas Devlet karayolu istikametinde, yeni yapılan çevre yolu ile irtibatlı kent merkezine 8.5 km, uzaklıkta bulunmaktadır. Enerji, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu, haberleşme, bölge içi ve dışı ulaşım altyapıları tamamlanmıştır. Bölgede 2017 yılı arsa satış fiyatı 15 TL/m² dir. Arsayı vadeli almak isteyen yatırımcıya arsalar, arsa bedelinin % 25’ i peşin, bakiyesi yıllık % 12 faizli, 6 şar aylık eşit ödemeli, 6 yıl vadeli olarak satılmaktadır. 4562 Sayılı OSB Kanunun Geçici 9 uncu maddesi kapsamında 10 kişi ve üzerinde istihdam taahhüdünde bulunan yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi yapılabilmektedir.  Projenin gerekli kıldığı hallerde bir veya birkaç parselin birleştirilmesi suretiyle ihtiyaca cevap verecek büyüklükte sanayi parselinin yatırımcıya tahsisi söz konusudur. Tahsis edilen sanayi parselinin asgari 1/4 ü kadar ruhsata bağlanmış yapılanma şartı bulunmaktadır. Bölgede; ilk imar planında 256 adet olan sanayi parselleri tevhidler sonucu 211 adet olmuştur. 211 adet sanayi parselinin; 65 adet parselde 64 firma üretim, 13 adet parselde 8 firma inşaat, 38 adet parselde 15 firma proje aşamasındadır. 95 adet boş sanayi parseli bulunmaktadır. Bölgede üretime geçen firmalar; gıda, mobilya, beton elemanları, mermer, maden, plastik ambalaj, kanatlı yemi, yalıtım(eps-taş yünü), ray bağlantı elemanları, çelik mutfak gereçleri, plastik ve alüminyum piknik gereçleri, kağıt, çelik konstrüksiyon sistemleri ve klinker öğütme alanında üretim yapmaktadır. Bölgede, 50 MVA kapasiteli trafo merkezi bulunmaktadır. Bölgeye, 2011 Mayıs Ay'ı itibari ile doğalgaz verilmeye başlanılmıştır. 4000 m³ su kapasiteli gömme su deposu ve 150 lt/sn kapasiteli derin su kuyuları mevcut olup, içme ve kullanma suyu 23 km ‘lik bölge şebekesine cazibe ile verilmektedir.22 km lik bölgenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak şekilde pis su şebekesi inşa edilmiştir.Muhtelif ebatlarda, 13 km uzunluğunda yağmur suyu şebekesi mevcuttur. Eğitim tesisleri ve gelişme alanları için rezerv olarak 25.000m² lik arsa ayrılmıştır. Bölge içerisinde üç ayrı alanda toplam 125 araçlık TIR- PARK tesis edilmiş olup, hemen yanı başında sürücülerin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak (çarşı gurubu) tesislerinin kurulması planlanmıştır. 4 ayrı noktada toplam 100.000 m² lik alanda park ve spor tesisleri kurulması projelendirilmiştir. Haberleşme, bölgede bulunan 500 abonelik santralden sağlanmaktadır. Erzincan, il sınırları içerisinde geçen E-80 kara yolu ile, uluslar arası yük taşımacılığında önemli bir konuma sahiptir. Bölgenin Devlet Karayoluna bağlantısını sağlayan 2,6 km lik asfalt yolu mevcuttur. Yeni çevre yolu bölgemizin ana yol kavşağına bağlanmıştır. Bölge içinde yaklaşık 21 km lik yolun   asfalt kaplaması  yapılmıştır.Bölgemizin TCDD  demiryolu  bağlantısı mevcuttur.
VİZYON & MİSYON

ERZİNCAN Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak ;kanun ve yönetmelikler çerçevesinde katılımcılarımızı ve sanayicilerimizi beklentilerini, eksiksiz,zamanında, ilk defasında, amaç ve isteklere uygun, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamaktır.

-Toplam Kalite Yönetim anlayışıyla ,misyon ve politikalarını sürekli iyileştirme ve gözden geçirmeyi;

-Bilginin hızlı ve esnek kullanımı doğrultusunda kurumuzu ve ekipmanlarımızı, teknolojik altyapısını geliştirmeyi,

-Kurumun hizmet kalitesi en önemli unsuru  ve aynası olan çalışanların,eğitimi , istihdamı, maddi ve manevi tatmini sağlamayı,

-Kalitenin bir maliyet değil, karlı bir yatırım olduğunun bilincinde olarak, sahip olduğumuz kalite anlayışıyla ,kamuya ,diğer  kuruluşlara ve katılımcılarımıza örnek teşkil etmeyi taahhüt eder.

 
Erzincan Organize Sanayi: Anasayfa EOSB HAKKINDA

Ziyaretçi Sayaç

mod_vvisit_counterBugün21
mod_vvisit_counterDün149
mod_vvisit_counterBu hafta1329
mod_vvisit_counterBu ay3208
mod_vvisit_counterŞimdiye kadar565033

Duyurular

Erzincan OSB de bir Yatırım Daha Üretime Geçiyor.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIRKOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ile 5 Milyon TL'lik Destek İmalat sektöründe, Teknolojik ürün üreten KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar, 100’e varan oranlarda destek sağlanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen Teknolojik Ürün ve Yatırım Destek Programı’nın KOBİ ayağı KOSGEB tarafından yürütülüyor. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Küresel dünyada ülkeler, teknoloji üreten ve teknoloji kullanan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Teknoloji üreten ülkeler hızla teknoloji yoğun sektörlere kayarken, emek yoğun sektörlerin katma değeri hızla düşmektedir. Geleceğin sektörlerine ağırlık veren ülkeler en fazla katma değer yaratarak ekonomik olarak kalkınacaktır. Teknoloji sadece işletmelerin rekabet üstünlükleri için değil aynı zamanda ülkelerin verimlilikleri açısından da son derece önemlidir ve yarattığı etkiler bakımından gelişmişlik düzeylerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu kapsamda, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’ler için yürürlüğe alınan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) ile ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İlk kez bu programla hayata geçirilecek yeniliklerden biri öncelikli teknolojik ürünleri üretmek isteyen imalat sektörünün yüzde 100’e varan oranlarda desteklenmesidir. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile işletmelere 5 milyon TL’ye kadar hibe ve geri  ödemeli destek sağlanacak. Mikro işletmelere yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise yüzde 60 oranında geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli destek verilerek destek oranları yüzde yüze tamamlanıyor. Yatırım projesine konu ürün yüksek teknolojik alanda ise destek oranları yüzde 5 oranında artırılacak. Buna ek olarak yatırım projesi kapsamında satın alınacak makine ve teçhizat öncelikli olarak desteklenerek hibe destek oranları yüzde 15 oranında artırılacaktır. Bir diğer yenilik ise, KOBİ’lerin finansman sorununu çözmek amacıyla KOSGEB Kanunu’na eklenen erken ödeme uygulaması bu program ile hayata geçirilecek olup, işletmeler desteklemeye esası tutarın %25’ine kadar erken ödeme alabilecek. Öte yandan, yatırım projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yatırım sonrası ilk 1 yılda da KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye devam edilecektir. Destek ödemleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulamasından farklı plarak, proje sonrasında değil dört aylık dönemler halinde yapılacaktır.   BAŞVURU KOŞULLARI Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, Patent belgesi ile koruma altına alınan, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik ürün deneyim (tür) belgesi alan teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.   Öncelikli teknoloji alanları: Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yer alanlar arasından desteklenecek sektörler KOSGEB tarafından belirlenecektir.   Yatırım projesi süresince verilen destekler Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği Personel gideri desteği Eğitim ve danışmanlık desteği Kira desteği (yatırım için yeni bir alan kiralanması durumunda) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri Yazılım giderleri Üretim hattı tasarım giderleri   Yatırım sonrası üretime başlanması itibariyle 1 yıl süre ile verilen destekler Personel giderleri Enerji giderleri   DESTEK ÜST LİMİTİ VE SÜRESİ Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıldır. PROGRAMIN KOBİ’LERE KATKISI Teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak isteyen kobi’ler için finansmana erişimin kolaylaştırılması, Kobi’lerde yerli üretim bilincinin artırılması, Kobi’lerin ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğunlaşmasının sağlanması, Kobi’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması

Telif Hakkı © 2011 EOSB. Tüm Hakları Saklıdır. Designed by Mk Prodüksiyon Erzincan