Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlügü

2018 CAZİBE MERKEZLİ İLLER DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI (CMP)

2018 CAZİBE MERKEZLİ İLLER DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI (CMP)

 

Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırmak, bu bölgelerdeki istihdam, üretim ve ihracatı artırmak ve böylece bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Cazibe Merkezleri Programı, yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe girdi.

25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla bir yıldır yürürlükte olan ancak uygulaması fiilen yapılamayan karar yürürlükten kaldırıldı, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında olan illerde gerçekleştirilecek yatırımlara uygulanacak destekler yeniden düzenlendi.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında olan illerde bir değişiklik olmadı. Önceki kararda olduğu gibi yeni karar kapsamında da şu 23 il var: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van.

Destek unsurlarında önemli değişiklikler var

Yürürlükten kalkan kararda destekler, dört tematik destek paketi içinde, sayılan destek unsurlarından oluşmuştu. Örneğin, yatırım ve üretim destek paketinde, şu destekler vardı:

- Danışmanlık hizmet desteği,
- Yatırım yeri tahsisi desteği,
- Bina yapımı desteği,
- Faizsiz yatırım kredisi desteği,
- Faiz indirimli işletme kredisi desteği.

Yeni kararda destek unsurlarının sadeleştirildiği ve esas olarak yatırımlarda devlet yardımları mevzuatı ile teşvik belgeli yatırımlara sağlanan teşvik ve desteklerin, daha da iyileştirilerek sağlandığı görülüyor. Buna karşılık, daha önceki kararda yer alan “Üretim tesisi taşıma destek paketinde yer alan destekler yeni karar kapsamında yok.

Yeni kararla, Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki yatırımlara;

- Enerji desteği (işletmeye geçiş sonrasında, gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’inin geçmemek üzere, aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami % 30’unun üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon liraya kadar Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanması) ve
- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, 6. bölge için öngörülen destekler
sağlanıyor.

Desteklenen yatırımlar

Karar kapsamında;
- İmalat sanayi yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile
- Çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri, 
destekleniyor. Desteklenen yatırımlar konusunda önemli bir değişiklik olmadığı söylenebilir. Çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları her iki kararda da destekleniyor. Eski kararda, imalat sanayiindeki yeni yatırım projeleri yanında, yarım kalmış, sermaye yetersizliği nedeniyle işletmeye tamamen veya kısmen geçememiş veya faaliyet göstermeyen imalat sanayi tesisleri de destekleniyordu. Yeni kararname imalat sanayi tesisleri için bu anlamda daha dar kapsamlı.

Destek için aranan asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

Kararnameye göre, kapsamda olan imalat sanayi yatırımları için;
- Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan illerinde 2 milyon lira,
- Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak, illerinde 4 milyon lira,
- Kapsamdaki diğer illerde ise 5 milyon lira,
asgari sabit yatırım tutarı aranıyor.
Desteklerden yararlanabilmek için;
- Çağrı merkezi yatırımlarında asgari 200 kişilik istihdam sağlanması, 
- Veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 metrekare beyaz alan ihtiva etmesi
gerekiyor.

Desteklerden yararlanma prosedürü

Desteklerden yararlanabilmek için, istenen bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığı'na başvurulması gerekiyor. Eski kararda desteklerden yararlanmak için başvuru Türkiye Kalkınma Bankası'na yapılıyordu.

Yeni düzenlemeye göre, desteklenmesine karar verilen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi gerekiyor. Yeni karar kapsamında desteklenmesi uygun bulunmayan projelerin, koşulların sağlanması ve talep edilmesi durumunda, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirilmesi mümkün.

 

Bakanlar Kurulu Kararı, yayımı tarihi olan 25.01.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ:

 

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (6. BÖLGE DESTEKLERİ.docx)6.BÖLGE DESTEKLERİ 76 Kb
 
Erzincan Organize Sanayi: Anasayfa Bizden Haberler 2018 CAZİBE MERKEZLİ İLLER DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI (CMP)

Ziyaretçi Sayaç

mod_vvisit_counterBugün55
mod_vvisit_counterDün188
mod_vvisit_counterBu hafta665
mod_vvisit_counterBu ay2744
mod_vvisit_counterŞimdiye kadar564569

Duyurular

Erzincan OSB de bir Yatırım Daha Üretime Geçiyor.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIRKOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ile 5 Milyon TL'lik Destek İmalat sektöründe, Teknolojik ürün üreten KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar, 100’e varan oranlarda destek sağlanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen Teknolojik Ürün ve Yatırım Destek Programı’nın KOBİ ayağı KOSGEB tarafından yürütülüyor. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Küresel dünyada ülkeler, teknoloji üreten ve teknoloji kullanan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Teknoloji üreten ülkeler hızla teknoloji yoğun sektörlere kayarken, emek yoğun sektörlerin katma değeri hızla düşmektedir. Geleceğin sektörlerine ağırlık veren ülkeler en fazla katma değer yaratarak ekonomik olarak kalkınacaktır. Teknoloji sadece işletmelerin rekabet üstünlükleri için değil aynı zamanda ülkelerin verimlilikleri açısından da son derece önemlidir ve yarattığı etkiler bakımından gelişmişlik düzeylerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu kapsamda, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’ler için yürürlüğe alınan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) ile ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İlk kez bu programla hayata geçirilecek yeniliklerden biri öncelikli teknolojik ürünleri üretmek isteyen imalat sektörünün yüzde 100’e varan oranlarda desteklenmesidir. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile işletmelere 5 milyon TL’ye kadar hibe ve geri  ödemeli destek sağlanacak. Mikro işletmelere yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise yüzde 60 oranında geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli destek verilerek destek oranları yüzde yüze tamamlanıyor. Yatırım projesine konu ürün yüksek teknolojik alanda ise destek oranları yüzde 5 oranında artırılacak. Buna ek olarak yatırım projesi kapsamında satın alınacak makine ve teçhizat öncelikli olarak desteklenerek hibe destek oranları yüzde 15 oranında artırılacaktır. Bir diğer yenilik ise, KOBİ’lerin finansman sorununu çözmek amacıyla KOSGEB Kanunu’na eklenen erken ödeme uygulaması bu program ile hayata geçirilecek olup, işletmeler desteklemeye esası tutarın %25’ine kadar erken ödeme alabilecek. Öte yandan, yatırım projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yatırım sonrası ilk 1 yılda da KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye devam edilecektir. Destek ödemleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulamasından farklı plarak, proje sonrasında değil dört aylık dönemler halinde yapılacaktır.   BAŞVURU KOŞULLARI Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, Patent belgesi ile koruma altına alınan, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik ürün deneyim (tür) belgesi alan teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.   Öncelikli teknoloji alanları: Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yer alanlar arasından desteklenecek sektörler KOSGEB tarafından belirlenecektir.   Yatırım projesi süresince verilen destekler Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği Personel gideri desteği Eğitim ve danışmanlık desteği Kira desteği (yatırım için yeni bir alan kiralanması durumunda) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri Yazılım giderleri Üretim hattı tasarım giderleri   Yatırım sonrası üretime başlanması itibariyle 1 yıl süre ile verilen destekler Personel giderleri Enerji giderleri   DESTEK ÜST LİMİTİ VE SÜRESİ Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıldır. PROGRAMIN KOBİ’LERE KATKISI Teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak isteyen kobi’ler için finansmana erişimin kolaylaştırılması, Kobi’lerde yerli üretim bilincinin artırılması, Kobi’lerin ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğunlaşmasının sağlanması, Kobi’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması

Telif Hakkı © 2011 EOSB. Tüm Hakları Saklıdır. Designed by Mk Prodüksiyon Erzincan