Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlügü

Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde Yatırımlara Bir Yenisi Daha Ekleniyor.

 

Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde

Yatırımlara Bir Yenisi  Daha  Ekleniyor.


Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Yatırımların Yeni Adresi Olmaya Devam Ediyor;


Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde Fırat Plastik Kaucuk SAN. Ve TİC. A.Ş. firması tarafından Alt Yapı  Plastik Boru imalatı konusunda üretim yapacak olan fabrikanın temelleri atılmış olup, inşaatına başlanılmıştır.

Yatırımına 2018 yılının Mayıs ayında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada  50’e aşkın personelin çalıştırılması hedeflenmekte olup, bölgeye istihdam ve katma değerde katkı sağlanması planlanmaktadır.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğünün destek ve katkıları ile Erzincan OSB’sine kazandırılan bu yatırımın hem yatırım yapan firmamıza hem de Erzincan OSB 'sine ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Ayrıca yatırımın Erzincan Organize Sanayi Bölgesin de olmasından büyük onur ve gurur duyuyoruz.

Erzincan OSB Teşvik Destek Unsurları İle Büyüme Devam Ediyor

22 Şubat 2017 tarihin de yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar da değişiklik yapılmasına dair karar ile Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilecek bölgesel büyük ölçekli, stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar 6. Bölge teşvik destek unsurların uygulandığı teşvik kapsamına alınmıştır.

6.Bölge Bölgesel Yatırım Teşvik Destek Unsurları;

1-Katma Değer Vergi istisnası

2-Gümrük Vergisi Muafiyeti

3-Gelir veya Kurumlar Vergisi İndirimi

4-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

5-Gelir Vergisi Stopajı Desteği

6-Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

7-Faiz Desteği

8-Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

9-Katma Değer Vergisi İadesi

Ayrıca 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren kanunla beraber Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunana işletmeler bazı harçlardan muaf olacak, emlak vergisinde istisna tutunulacak ve elektrik faturasındaki TRT Payı alınmayacaktır.

 
Erzincan Organize Sanayi: Anasayfa Bizden Haberler Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde Yatırımlara Bir Yenisi Daha Ekleniyor.

Ziyaretçi Sayaç

mod_vvisit_counterBugün21
mod_vvisit_counterDün149
mod_vvisit_counterBu hafta1329
mod_vvisit_counterBu ay3208
mod_vvisit_counterŞimdiye kadar565033

Duyurular

Erzincan OSB de bir Yatırım Daha Üretime Geçiyor.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIRKOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ile 5 Milyon TL'lik Destek İmalat sektöründe, Teknolojik ürün üreten KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar, 100’e varan oranlarda destek sağlanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen Teknolojik Ürün ve Yatırım Destek Programı’nın KOBİ ayağı KOSGEB tarafından yürütülüyor. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Küresel dünyada ülkeler, teknoloji üreten ve teknoloji kullanan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Teknoloji üreten ülkeler hızla teknoloji yoğun sektörlere kayarken, emek yoğun sektörlerin katma değeri hızla düşmektedir. Geleceğin sektörlerine ağırlık veren ülkeler en fazla katma değer yaratarak ekonomik olarak kalkınacaktır. Teknoloji sadece işletmelerin rekabet üstünlükleri için değil aynı zamanda ülkelerin verimlilikleri açısından da son derece önemlidir ve yarattığı etkiler bakımından gelişmişlik düzeylerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu kapsamda, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’ler için yürürlüğe alınan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) ile ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İlk kez bu programla hayata geçirilecek yeniliklerden biri öncelikli teknolojik ürünleri üretmek isteyen imalat sektörünün yüzde 100’e varan oranlarda desteklenmesidir. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile işletmelere 5 milyon TL’ye kadar hibe ve geri  ödemeli destek sağlanacak. Mikro işletmelere yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise yüzde 60 oranında geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli destek verilerek destek oranları yüzde yüze tamamlanıyor. Yatırım projesine konu ürün yüksek teknolojik alanda ise destek oranları yüzde 5 oranında artırılacak. Buna ek olarak yatırım projesi kapsamında satın alınacak makine ve teçhizat öncelikli olarak desteklenerek hibe destek oranları yüzde 15 oranında artırılacaktır. Bir diğer yenilik ise, KOBİ’lerin finansman sorununu çözmek amacıyla KOSGEB Kanunu’na eklenen erken ödeme uygulaması bu program ile hayata geçirilecek olup, işletmeler desteklemeye esası tutarın %25’ine kadar erken ödeme alabilecek. Öte yandan, yatırım projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yatırım sonrası ilk 1 yılda da KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye devam edilecektir. Destek ödemleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulamasından farklı plarak, proje sonrasında değil dört aylık dönemler halinde yapılacaktır.   BAŞVURU KOŞULLARI Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, Patent belgesi ile koruma altına alınan, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik ürün deneyim (tür) belgesi alan teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.   Öncelikli teknoloji alanları: Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yer alanlar arasından desteklenecek sektörler KOSGEB tarafından belirlenecektir.   Yatırım projesi süresince verilen destekler Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği Personel gideri desteği Eğitim ve danışmanlık desteği Kira desteği (yatırım için yeni bir alan kiralanması durumunda) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri Yazılım giderleri Üretim hattı tasarım giderleri   Yatırım sonrası üretime başlanması itibariyle 1 yıl süre ile verilen destekler Personel giderleri Enerji giderleri   DESTEK ÜST LİMİTİ VE SÜRESİ Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıldır. PROGRAMIN KOBİ’LERE KATKISI Teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak isteyen kobi’ler için finansmana erişimin kolaylaştırılması, Kobi’lerde yerli üretim bilincinin artırılması, Kobi’lerin ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğunlaşmasının sağlanması, Kobi’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması

Telif Hakkı © 2011 EOSB. Tüm Hakları Saklıdır. Designed by Mk Prodüksiyon Erzincan