Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlügü

Yeni SGK Borç Yapılandırması

   Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

     31.03.2017  tarihinden  önceki aylara ait olup  31.08.2017 tarih ve öncesinde  tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

** Sigorta primi,

** İşsizlik sigorta primi,

** Sosyal güvenlik destek primi,

** İsteğe bağlı sigorta primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı    sigorta primi dahil)

** Topluluk sigorta primi,

** Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi,

** Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/4-1/b kapsamında çalışan   sigortalıların 2016/Şubat ayı ve   öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri,

** Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

** 5510 Sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta  primi,

** 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına  ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı   gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,     

** 31.03.2017 tarihinde kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan   31.08.2017  tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları,

** 31.03.2017 tarihinde kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin   Yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit  sonucunda bulunan ve kanunun yayımı       tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ  edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplan sigorta    primi,

** Asılları ödenen alacakların ödenmemiş  fer’ileri,

** İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi  Malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü    Olduğu kişilere yönelik  fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu  alacaklarından kanunun    Yayım tarihine kadar  davası  sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle   Ödenmemiş olanlar  (Rücu Alacakları) 

YAPILANDIRMA SİZE  NE KAZANDIRIYOR?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin  bittiği  tarihlerden kanunun yayımlandığı  27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas  alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası  ve gecikme zammı gibi  fer’i    alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 

PEŞİN ÖDEME NE SAĞLIYOR?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde  (31/08/2017  tarihine kadar ) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin  % 50’si  silinecek,  borç aslı  ve hesaplanan  Yİ-ÜFE’nin kalan  % 50’si  tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı  gibi  fer’i  alacaklar terkin edilecektir.

YAPILANDIRMA  BAŞKA NE TÜR AVANTAJLAR SAĞLAMAKTADIR?   

Prim borçlarından dolayı  sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını  yapılandırmaları halinde  60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının  ilk taksitini  ödemelerinden sonra  eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır.

            Borçlarını   yapılandıran işverenler,

** Borcu yoktur yazısı  alabilecek,

** Bu borçlarından dolayı  haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak,

** Teşviklerden yararlanabileceklerdir. 

ÖDEME  ve TAKSİT  SEÇENEKLERİ  NELERDİR?

** Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak  tutar için peşin veya  ikişer aylık dönemler halinde  18 takside  kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir.

6,  9,  12   veya  18  eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödenebilecektir.

 6   eşit  taksit için        % 4,5

 9   eşit taksit için          % 8,3

12  eşit  taksit için        % 10,5

18  eşit taksit için          % 15        oranında  vade farkı uygulanacaktır.

** İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini  haiz kuruluşlar  ile spor  kulüplerince  ikişer aylık dönemler halinde  yirmi dört (24),   otuz (30) veya  azami otuz altı (36)  eşit taksite kadar  ödeme imkanı getirilmiştir.  

24 eşit  taksit için     % 19,4

30 eşit  taksit için      % 23,8

36  eşit taksit için       % 31,8     oranında vade farkı  uygulanacaktır. 

** Belediyeler için azami taksit sayısı  144  olup genel bütçe paylarından  % 40 oranı dikkate alınmaksızın  (en fazla % 50’ye kadar)  aylık kesilecektir.

YAPILANDIRMA  HANGİ  HALLERDE  BOZULUR?

Yapılandırılan borcunu  peşin  ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31/08/2017 tarihinde kadar,  taksitle ödemeyi  tercih edenler ise  ilk iki taksiti zamanında  (birinci taksit 31/08/2017,  ikinci taksit 31/10/2017 tarihine  kadar ) ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır. 

İDARİ  PARA  CEZALARINDA  % 50  İNDİRİM.      

İPC asıllarının  % 50’si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının  kalan % 50’si ile  İPC’ye  uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi  fer’i alacakların tamamının  tahsilinden vazgeçilecektir.

İdari Para cezası alacaklarının peşin  ödenmesi halinde;  gecikme cezası ve gecikme zammı yerine ödenmesi  gereken Yİ-ÜFE  tutarından da ayrıca  % 50 oranında  indirim yapılacaktır.   

YAPILANDIRMA   BORCUNUZU  NASIL   ÖĞRENEBİLİRİZ?

İşverenlerimiz;

E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma  başvurusunda  bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

Primini Kendi Ödeyen  4/a (SSK)  sigortalımız; 

E-devlet üzerinden  borçlarını  öğrenebilir ve ödeme planlarını  görüntüleyebilir.

4/b  (Bağ-Kur)  sigortalılarımız;

E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını  görüntüleyebilir.

4/c İşverenlerimiz ise;

Kesenek Bilgi  Sistemi uygulamasından  kullanıcı adı ve şifresi girmek   suretiyle giriş yapacakları  “Kamu İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan  “BORÇ”  ve  “İPC”  menüsünden güncel borçlarını  sorgulayabilir, “ Borç Yapılandırma” menüsünden  e-sigorta kanalıyla  başvuruda bulunabilir ve ödeme planlarını  görüntüleyebilir.

NE ZAMANA  KADAR   ve  NEREYE  BAŞVURU  YAPILACAK?

Sigortalı / İşveren

Borcun Türü

Son Başvuru Tarihi

Başvuru Yeri

İşverenler

Prim ve İlgili borçlar

30.06.2017

E- bildirge kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla  ilgili SGİM / SGM

Primlerini kendi ödeyen sigortalılar (4/a)

Prim

30.06.2017

İlgili SGİM / SGM

Sigortalılar (4/b)

Prim

30.06.2017

Herhangi bir SGİM / SGM

Kamu idareleri (4/c)

Kesenek / Prim Fiili ve İtibari Hizmet , Ek Karşılık

30.06.2017

Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü - Primler Daire Başkanlığı

İdari Para Cezaları

30.06.2017

Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM

SGDP

01.10.2008öncesi
döneme ilişkin
SGDP Borcu

30.06.2017

Elden ya da posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM

01.10.2008sonrası
döneme ilişkin
SGDP Borcu
(4/c)

Elden ya da posta kanalıyla Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı

01.10.2008sonrası
döneme ilişkin
SGDP Borcu
(4/a-4/b)

Elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu ilgili SGİM / SGM

Başvuru  süresi                                        : 30 Haziran 2017

Peşin / İlk Taksit ödeme süresi             : 31 Ağustos 2017

İkinci Taksit ödeme  süresi                    : 31 Ekim 2017

Diğer Taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte  ödenebilir.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (SGK  YAPILANDIRMASI.pdf)SGK YAPILANDIRMASI.pdf 1029 Kb
 
Erzincan Organize Sanayi: Anasayfa Bizden Haberler Yeni SGK Borç Yapılandırması

Ziyaretçi Sayaç

mod_vvisit_counterBugün37
mod_vvisit_counterDün187
mod_vvisit_counterBu hafta441
mod_vvisit_counterBu ay3779
mod_vvisit_counterŞimdiye kadar571114

Duyurular

Erzincan OSB de bir Yatırım Daha Üretime Geçiyor.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIRKOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ile 5 Milyon TL'lik Destek İmalat sektöründe, Teknolojik ürün üreten KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar, 100’e varan oranlarda destek sağlanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen Teknolojik Ürün ve Yatırım Destek Programı’nın KOBİ ayağı KOSGEB tarafından yürütülüyor. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Küresel dünyada ülkeler, teknoloji üreten ve teknoloji kullanan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Teknoloji üreten ülkeler hızla teknoloji yoğun sektörlere kayarken, emek yoğun sektörlerin katma değeri hızla düşmektedir. Geleceğin sektörlerine ağırlık veren ülkeler en fazla katma değer yaratarak ekonomik olarak kalkınacaktır. Teknoloji sadece işletmelerin rekabet üstünlükleri için değil aynı zamanda ülkelerin verimlilikleri açısından da son derece önemlidir ve yarattığı etkiler bakımından gelişmişlik düzeylerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu kapsamda, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’ler için yürürlüğe alınan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) ile ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İlk kez bu programla hayata geçirilecek yeniliklerden biri öncelikli teknolojik ürünleri üretmek isteyen imalat sektörünün yüzde 100’e varan oranlarda desteklenmesidir. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile işletmelere 5 milyon TL’ye kadar hibe ve geri  ödemeli destek sağlanacak. Mikro işletmelere yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise yüzde 60 oranında geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli destek verilerek destek oranları yüzde yüze tamamlanıyor. Yatırım projesine konu ürün yüksek teknolojik alanda ise destek oranları yüzde 5 oranında artırılacak. Buna ek olarak yatırım projesi kapsamında satın alınacak makine ve teçhizat öncelikli olarak desteklenerek hibe destek oranları yüzde 15 oranında artırılacaktır. Bir diğer yenilik ise, KOBİ’lerin finansman sorununu çözmek amacıyla KOSGEB Kanunu’na eklenen erken ödeme uygulaması bu program ile hayata geçirilecek olup, işletmeler desteklemeye esası tutarın %25’ine kadar erken ödeme alabilecek. Öte yandan, yatırım projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yatırım sonrası ilk 1 yılda da KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye devam edilecektir. Destek ödemleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulamasından farklı plarak, proje sonrasında değil dört aylık dönemler halinde yapılacaktır.   BAŞVURU KOŞULLARI Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, Patent belgesi ile koruma altına alınan, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik ürün deneyim (tür) belgesi alan teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.   Öncelikli teknoloji alanları: Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yer alanlar arasından desteklenecek sektörler KOSGEB tarafından belirlenecektir.   Yatırım projesi süresince verilen destekler Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği Personel gideri desteği Eğitim ve danışmanlık desteği Kira desteği (yatırım için yeni bir alan kiralanması durumunda) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri Yazılım giderleri Üretim hattı tasarım giderleri   Yatırım sonrası üretime başlanması itibariyle 1 yıl süre ile verilen destekler Personel giderleri Enerji giderleri   DESTEK ÜST LİMİTİ VE SÜRESİ Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıldır. PROGRAMIN KOBİ’LERE KATKISI Teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak isteyen kobi’ler için finansmana erişimin kolaylaştırılması, Kobi’lerde yerli üretim bilincinin artırılması, Kobi’lerin ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğunlaşmasının sağlanması, Kobi’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması

Telif Hakkı © 2011 EOSB. Tüm Hakları Saklıdır. Designed by Mk Prodüksiyon Erzincan