Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlügü

ERZİNCAN CAZİBE MERKEZİ OLUYOR

 

 ERZİNCAN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELİYOR                                                                                                        

       Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Erzincan Valisi, Sayın Ali Arslantaş, Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında  Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmakta olan ve Cazibe Merkezleri Programından yararlanarak yeni yatırımlar yapmak isteyen işadamları ile bir araya geldi.

    Programa Erzincan milletvekilleri Sayın Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Üniversitesi Rektörü Sayın İlyas Çapoğlu, Erzincan Organize Sanayi Yönetim Kurulu üyeleri ve Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürü ile yerli ve yabancı birçok yatırımcı katıldı.

Toplantı görüşülen   konu  başlıkları;

1) DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Bu destek ,program kapsamındaki diğer destek unsurlarının doğru ve etkin kullanımı sağlamak amacıyla uygulanır.

 • Fizibilite çalışmaları ,mühendislik projeleri ,yatırım ile ilgili başlangıç eğitimlerini kapsar.
 • Know-how, imtiyaz , lisans , patent ücreti vb. harcamalar destek kapsamında değildir.
 • Banka doğrudan hizmet verebilir veya danışmanlık hizmeti satın   alabilir.
 • Danışmanlık hizmeti bedeli bankaca karşılanır.

2) YATIRIM YERİ TAHSİSİ DESTEĞİ

İlk yatırım maliyetlerini düşürmek amacıyla;

 • Bina Yapımı Desteğine konu yatırımlar,
 • Üretim Tesisi Taşıyan Yatırımcılar,
 • Çağrı Merkezi Yatırımları,
 • Veri Merkezi Yatırımları,

           Büyük Ölçekli Yatırımlar  için uygulanır

3) BİNA YAPIMI DESTEĞİ

Yatırım yeri temin edilen İmalat Sanayii Yatırımları ve Çağrı Merkezi Yatırımları için ;

 Bina Yapımı Desteği verilebilir.

 • OSB parseli/ arsası kendisine ait imalat sanayi yatırımcıları da mülkiyeti yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) veya İl Özel İdarelerine devretmek kaydıyla bu destekten faydalanabilir.
 • Destek ; 20.000 m³ ve 10 milyon TL üst sınır ile uygulanır, kalanı öz kaynakla karşılanır.
 • Bina, yatırımcıya rayiç kira bedelinin yüzde 10 ‘u üzerinden kiralanır.
 • Mülkiyet ,taahhütlerin asgari 15 yıl yerine getirilmesi halinde yatırımcıya devredilir.
 • Devir bedeli, binanın tamamlandığı andaki nominal değeri üzerinden tahsil edilir.

4) FAİZSİZ YATIRIM KREDİSİ DESTEĞİ

 • Kredinin vadesi, 2 yıl anapara ödemesiz dönem dâhil 6 yıl,
 • Yerli Makine-Teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 3 yıl anapara ödemesiz dönem dâhil 10 yıl,
 • Kredinin limiti; bina kredilerinde 10 milyon TL’dir.
 • Krediye konu yatırımın asgari yüzde 30’u öz kaynaklardan karşılanacaktır. Kullanılmış makine –teçhizata kredi kullandırılmayacaktır

5) FAİZ  İNDİRİMLİ İŞLETME KREDİSİ

Bu destek kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş’ nin işletme kredilerinde uyguladığı cari faiz oranından yüzde 50 indirim yapılacak olup;

 • Kredisinin vadesi ,1 yıl anapara ödemesiz dönem  dâhil 4 yıl,
 • Yerli Makine –Teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 2 yıl anapara ödemesiz dönem dâhil 5 yıldır.

6) ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA DESTEĞİ

Üretim tesisi program kapsamındaki illeri taşıyacak yatırımcılara  yönelik olarak uygulanır.

 • 2 yıl içinde taşınmak ve asgari 200 kişilik istihdam yaratma kaydıyla işletme başına 1 milyon TL’ye kadar nakdi destek verilir.
 • Tesisini taşıyan yatırımcıların yatırımları yeni yatırım kabul edilir taşındığı bölgenin istihdama yönelik teşviklerinden yararlandırılır.
 • Yatımcı Yatırım Yeri  Tahsisi  desteğinden  faydalandırılabilir.
 • Yatımcılara ,Bina ve Yeni Makine- Teçhizat yatırımları için Faizsiz Yatırım Kredisi desteği ve Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği verilebilir.

7) ÇAĞRI MERKEZİ YATIRIM DESTEĞİ

Bu desteğin uygulanmasında;

 • Asgari 200 kişi istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.
 • Atıl kamu binaları tahsis edilebilir.
 • Fiber İletişim Altyapısı Desteği sağlanır.
 • Kurulum aşamasında Personel Eğitim Desteği verilir.(personel başına en fazla 2.500 TL)
 • Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Bina Yapım Desteğinden faydalandırılır.(üs limit 4.000 TL x personel sayısı)
 • Yatırım yeri ve bina mülkiyeti YİKOB veya İl Özel İdaresinde olur.
 • Makine –Teçhizat ,Yazılım –Donanım için Faizsiz Yatırım Kredisi desteği sağlanır.

8) VERİ MERKEZİ YATRIM VE ENERJİ DESTEĞİ

Ulaştırma ,denizcilik ve haberleşme bakanlığının olumlu görüşü üzerine;

Asgari  5.000 m² beyaz alana sahip ,TIER -3 veya üstü standartta hizmet verecek veri merkezleri için;

 • Elektrik enerjisi maliyetlerinin   KDV hariç yüzde 30’u karşılanır.
 • Fiber İletişim Altyapısı Desteği verilir.
 • Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile bina ,makine –teçhizat ve yazılım donanım için Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği verilir.

 

 

Konuları görüşülerek cazibe merkezi programı kapsamında yatırımcıların soruları cevaplandırarak yatırımcılara  üretime devam çağrısında bulundu.

                     

 
Erzincan Organize Sanayi: Anasayfa Bizden Haberler ERZİNCAN CAZİBE MERKEZİ OLUYOR

Ziyaretçi Sayaç

mod_vvisit_counterBugün29
mod_vvisit_counterDün187
mod_vvisit_counterBu hafta433
mod_vvisit_counterBu ay3771
mod_vvisit_counterŞimdiye kadar571106

Duyurular

Erzincan OSB de bir Yatırım Daha Üretime Geçiyor.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIRKOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ile 5 Milyon TL'lik Destek İmalat sektöründe, Teknolojik ürün üreten KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar, 100’e varan oranlarda destek sağlanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen Teknolojik Ürün ve Yatırım Destek Programı’nın KOBİ ayağı KOSGEB tarafından yürütülüyor. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Küresel dünyada ülkeler, teknoloji üreten ve teknoloji kullanan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Teknoloji üreten ülkeler hızla teknoloji yoğun sektörlere kayarken, emek yoğun sektörlerin katma değeri hızla düşmektedir. Geleceğin sektörlerine ağırlık veren ülkeler en fazla katma değer yaratarak ekonomik olarak kalkınacaktır. Teknoloji sadece işletmelerin rekabet üstünlükleri için değil aynı zamanda ülkelerin verimlilikleri açısından da son derece önemlidir ve yarattığı etkiler bakımından gelişmişlik düzeylerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu kapsamda, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’ler için yürürlüğe alınan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) ile ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İlk kez bu programla hayata geçirilecek yeniliklerden biri öncelikli teknolojik ürünleri üretmek isteyen imalat sektörünün yüzde 100’e varan oranlarda desteklenmesidir. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile işletmelere 5 milyon TL’ye kadar hibe ve geri  ödemeli destek sağlanacak. Mikro işletmelere yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise yüzde 60 oranında geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli destek verilerek destek oranları yüzde yüze tamamlanıyor. Yatırım projesine konu ürün yüksek teknolojik alanda ise destek oranları yüzde 5 oranında artırılacak. Buna ek olarak yatırım projesi kapsamında satın alınacak makine ve teçhizat öncelikli olarak desteklenerek hibe destek oranları yüzde 15 oranında artırılacaktır. Bir diğer yenilik ise, KOBİ’lerin finansman sorununu çözmek amacıyla KOSGEB Kanunu’na eklenen erken ödeme uygulaması bu program ile hayata geçirilecek olup, işletmeler desteklemeye esası tutarın %25’ine kadar erken ödeme alabilecek. Öte yandan, yatırım projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yatırım sonrası ilk 1 yılda da KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye devam edilecektir. Destek ödemleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulamasından farklı plarak, proje sonrasında değil dört aylık dönemler halinde yapılacaktır.   BAŞVURU KOŞULLARI Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, Patent belgesi ile koruma altına alınan, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik ürün deneyim (tür) belgesi alan teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.   Öncelikli teknoloji alanları: Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yer alanlar arasından desteklenecek sektörler KOSGEB tarafından belirlenecektir.   Yatırım projesi süresince verilen destekler Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği Personel gideri desteği Eğitim ve danışmanlık desteği Kira desteği (yatırım için yeni bir alan kiralanması durumunda) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri Yazılım giderleri Üretim hattı tasarım giderleri   Yatırım sonrası üretime başlanması itibariyle 1 yıl süre ile verilen destekler Personel giderleri Enerji giderleri   DESTEK ÜST LİMİTİ VE SÜRESİ Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıldır. PROGRAMIN KOBİ’LERE KATKISI Teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak isteyen kobi’ler için finansmana erişimin kolaylaştırılması, Kobi’lerde yerli üretim bilincinin artırılması, Kobi’lerin ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda yoğunlaşmasının sağlanması, Kobi’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması

Telif Hakkı © 2011 EOSB. Tüm Hakları Saklıdır. Designed by Mk Prodüksiyon Erzincan